tenkepause.no

- filosofisk praksis

Argumentenes terapi

En gang var filosofi noe man drev med for livets skyld. En gang var filosofiens verdi knyttet til dens evne til å hjelpe oss å leve et bedre liv. En gang var man overbevist om at filosofien hadde en slik evne.

Tomt er det filosofiske argument som ikke lindrer menneskelig lidelse, sa Epikur, grunnleggeren av den epikureiske skolen, på 300-tallet før Kristus.

Hva mente han med det? Vel, for Epikur handlet filosofi om å formulere argumenter. Et argument er en begrunnet tanke. En slik tanke kan fjerne en ubegrunnet tanke. Slik kan argumenter få oss til å tenke annerledes. Og når vi tenker annerledes vil vi oppleve tilværelsen annerledes. For, og dette er helt sentralt i hellenismens filosofiskoler, våre følelser er grunnleggende sett måter å oppfatte virkeligheten på. Filosofiens argumenter kan kort og godt endre hvordan vi har det - også følelsesmessig. Men da gjelder det å utvikle argumenter som fjerner dysfunksjonell tankegang og stimulerer den konstruktive.

For Epikur og de andre filosofiskolene i hellenismen (skeptikerne og stoikerne) var filosofi en form for terapi. Ofte sammenlignet man filosofien med medisinen. Der medisinen hadde sine midler for å avhjelpe den syke kroppen, der tilbød filosofien sine midler for å kurere den syke sjelen. Og midlene var argumenter. Et godt argument var som en virkningsfull medisin.

Filosofiens argumenter var nødvendige for de fleste, for de nesten alles sjeler var infisert med dårlige argumenter, og dermed syke. Samfunnet var smittebæreren. I det samfunnet som omgir oss florerer det nemlig sykdomsfremkallende argumenter, mente Epikur.

Epikur var særlig opptatt av den livssmerten tanker knyttet til død, kjærlighet og urett kan gi oss. Et viktig mål var å - gjennom argumenter - gi oss et mer konstruktivt syn på vår egen dødelighet, hva vi kan forvente av et parforhold og hva det er verdt å bli forbanna over.

Det er forbløffende å lese om dette i dag, for likheten med våre egne utfordringer er så slående. Materialisme, forfengelighet, begjær og frykt, som mange i dag vil si gjør oss syke på sjelen, var også Epikurs hovedfiender.

Epikur hadde sine argumenter, konstruert for å fjerne sykdomsfremkallende tanker. Hvilke har vi?
philosophy