tenkepause.no

- filosofisk praksis

Tenkepause tilbyr filosofisk praksis - for deg eller dine. Filosofisk praksis er et samtaletilbud på filosofiens premisser. Det er en samtaleform som passer for deg som ikke ønsker en "diagnose", et bestemt "livssyn" eller et "krav om endring". En filosofisk samtale er kjennetegnet ved:
sokrates1
Sokrates (470-399 fvt)


Historikk

Det var den tyske filosofen Gerd Achenbach (f 1947) som i 1981 åpnet den første moderne filosofiske praksis i den lille tyske byen Bergisch Gladbach, utenfor Køln. Achenbach ønsket å gjenopplive filosofien som en livsform med betydning for det praktiske livet. Snart spredte ideen seg til andre land, først til Nederland, siden til USA, Canada, England, Frankrike, Israel, Sør-Afrika og en rekke andre land - deriblant Norge. Den første internasjonale konferansen om filosofisk praksis ble avholdt i 1994 ved University of British Columbia (UBC), Canada. Siden er det blitt avholdt en rekke konferanser, bl.a. i Oslo 13 - 16. juni 2003. I 1990 åpnet Anders Lindseth den første filosofiske praksis i Norge. Han hadde gått i lære hos Achenbach. I 1997 ble NSFP stiftet – Norsk Selskap for Filosofisk Praksis. Dette er en sammenslutning av filosofiske praktikere i Norge. Selskapet arbeider bl.a. med å utdanne og sertifisere nye filosofiske praktikere - og fungerer som et sosialt og faglig forum. For å bli filosofisk praktiker i Norge må du ha filosofisk utdanning på masternivå. I tillegg må du gjennomføre høyskolestudiet Dialogisk Praksis ved Hbv (30 studiepoeng), samt tilleggsmodulen Filosofisk Praksis i regi av NSFP. Det er rundt 60 utdannede filosofiske praktikere i Norge i dag.


Wikipedia-artikkel om FP
Essay om filosofisk praksis som et alternativ