tenkepause.no

- filosofisk praksis

Å leve innebærer å forholde seg til spørsmål angående mening, livssyn, verdier, selvrealisering og samliv. Dette er ikke utelukkende psykologiske eller terapeutiske problemstillinger. Dette er allmennmenneskelige temaer filosofien har vært opptatt av i over 2500 år. Derfor kan filosofisk praksis være aktuelt og relevant for deg.

Les om hvordan en filosofisk samtale arter seg.