tenkepause.no

- filosofisk praksis

I vår kultur legges det ofte opp til debatt eller diskusjon når man samtaler om et tema. Da gjelder det å vite hva man mener, begrunne det, for å vinne frem med sitt synspunkt. Filosofisk praksis handler om å legge til rette for en annen samtaleform, dialogen.
I en dialog er målet med samtalen et annet enn i en debatt eller i en diskusjon. Målet er ikke at egne meninger skal seire. Målet er at man i felleskap vinner en dypere forståelse av det temaet man samtaler om. I en dialog er det like viktig å kunne lytte til de andres synspunkter, som å fremføre egne påstander. Dialogens verdi ligger i det at man kan lære noe nytt, i genuin forstand, samt at man kan oppleve å bli hørt og tatt på alvor. I dialogen kan man se - og bli sett.