tenkepause.no

- filosofisk praksis

Filosofisk praksis er et alternativ og supplement til psykoterapi og andre samtaletilbud som coaching og sjelesorg. Det alternative ligger primært i at filosofisk praksis er et samtaletilbud som ikke har et på forhånd definert mål, være seg psykisk helse, sunnhet eller suksess. Det betyr imidlertid ikke at man ikke kan oppnå slike gode effekter. Det betyr snarere at det er omsorgen for samtalens kvalitet som er det primære. Merk: I filosofisk praksis betraktes du som likeverdig «gjest», ikke som «klient», «pasient» eller «elev».philosophy