tenkepause.no

- filosofisk praksis

Ordet filosofi betyr bokstavelig «å elske visdommen». Det minner oss om at filosofi ikke bare er et fag. Det er en livsform.

Som livsform handler filosofi om hvilken holdning man har til kunnskap og hva kunnskapen kan bevirke - mer enn om kunnskapen i seg selv. I antikkens filosofi stod denne etiske dimensjonen ved filosofien sentralt. Tomt er det filosofiske argument som ikke lindrer menneskelig lidelse, sa Epikur. Filosofi var ikke teori for teoriens skyld, men en argumentativ praksis hvis mål var å rydde unna dysfunksjonell tenkning og etablere en rett forståelse av verden og menneskets plass i den. Slik kunne filosofien hjelpe mennesket med å oppnå sinnsro (ataraxia).

Sokrates

Et forbilde for filosofisk praksis er den antikke filosofen Sokrates (469 - 399 fvt). Han er kjent for å ha sagt «jeg vet at jeg ingenting vet». Fordi han hadde dette som utgangspunkt ble han en filosof - en som higer etter sannhet. Filosofisk praksis søker å levendegjøre en slik sokratisk spørrende holdning. Vi har erfaring med at det kan åpne for de gode livskreftene i oss.

philosophy