tenkepause.no

- filosofisk praksis

En filosofisk praksis samtale begynner ikke med en diagnose. Den begynner med en samtale om hva samtalen skal tjene til.


Kanskje du ønsker å ta opp en avgrenset teoretisk problemstilling?
Kanskje du står i en vanskelig valgsituasjon?
Kanskje du har behov for å snakke om livet ditt?


Det videre samtaleforløpet, antall timer og metode, tilpasses etter din "bestilling".
En filosofisk praktiker benytter ulike metodiske tilnærminger. Målet er å gi næring til den gode og utforskende dialogen.Etikk

Som filosofisk praktiker er jeg forpliktet på NSFPs etiske retningslinjer. Det innebærer bl.a. at jeg har taushetsplikt.philosophy